Uwaga na mejle z konta „Ministerstwo-Finansow”.

Dzisiaj na e-mailową skrzynkę biura przyszła korespondencja z „Ministerstwa Finansów” o tytule „Zostala wyznaczona kontrola dochodow. Sprawa PL37467426″ Poniżej przytaczamy treść: „W trakcie naszych kontroli ujawnilismy ukrycie Pana/Pani dochodow, w zwiazku z czym bedzie przeprowadzona kontrola podatkowa. Dokument wskazujacy na naruszenia o skladaniu falszywego dochodow zalaczony w e-maile.Sankcja na przeprowadzenie sciagania podatkowego rowniez jest zalaczona do

Od 1 września skończy się „syndrom pierwszej dniówki”

Z dniem 1 wrzeu015bnia wejdzie w u017cycie nowelizacja Kodeksu Pracy a wraz z niu0105 m.in. obowiu0105zek pisemnego zawarcia umowy o pracu0119 lub potwierdzenia na piu015bmie jej warunku00f3w przed podju0119ciem pracy. Ru00f3wnieu017c zmianie ulega termin, w jakim naleu017cy zapoznau0107 pracownika z regulaminem pracy. n W tym momencie umowu0119 o pracu0119 naleu017cy potwierdziu0107 pracownikowi w dniu jej

Stowarzyszenia – 7 osób zamiast 15, 7 dni zamiast 30 – nowe przepisy.

Wedle przepisów, jakie weszły w życie 20 maja znacznie uproszczona została procedura zakładania stowarzyszeń oraz ułatwione zostało ich funkcjonowanie. Do tej pory, aby założyć stowarzyszenie trzeba było zebrać się w grupę 15 osób, dzisiaj jest to tylko 7, zaś sąd będzie miał 7 dni na rozpatrzenie wniosku o wpis zamiast dotychczasowych 3 miesięcy. Stowarzyszenia zwolnione

Od 1 Czerwca nowa kwota TAX FREE

Informacja skierowana jest głównie dla naszych ukraińskich oaz białoruskich kontrahentów i znajomych, ale polscy sprzedawcy powinni to wiedzieć. Jak informuje na swoich stronach Ministerstwo Finansów, od 1 czerwca zmieni się kwota minimalnej łącznej wartości zakupów, przy której podróżni spoza UE mogą żądać zwrotu podatku od towarów i usług (VAT) w systemie TAX FREE. Aby podróżny

Masz tytuł prawny do adresu podanego w CEIDG? Uważaj, bo Cię wykreślą.

Już za tydzień wchodzą zmiany przepisów dotyczących rejestracji przedsiębiorców w CEIDG. Od 19 maja 2016 r. koniecznym staje się obowiązek posiadania tytułu do nieruchomości przy rejestracji działalności. Dotyczy to również przedsiębiorców już zarejestrowanych w bazie. Innymi słowy, do adresów które widnieją w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej jako: – adres zamieszkania – adres