30 dni na zwrot podatku dla rodzin wielodzietnych

Ministerstwo Finansów zobowiązało naczelników US do sprawnego przeprowadzenia procesu rozliczeń podatkowych dla rodzin wielodzietnych. Przy złożeniu zeznania drogą elektroniczną termin zwrotu nadpłaconego podatku ma wynosić do 30 dni. Również osoby korzystające z Karty Dużych Rodzin będą mogły skorzystać z przyspieszonego trybu rozliczenia podatkowego za 2015 rok. Po szczegóły zapraszamy na stronę Ministerstwa Finansów. infoProfit.pl

15 tys. zł zamiast 15 tys. euro – planowany nowy limit płatności gotówkowej.

Przedsiębiorca, który nie zapłaci kontrahentowi z konta bankowego, nie zaliczy wydatku do kosztów?!? Polecamy zapoznanie się z planowanymi zmianami w zakresie płatności gotówkowej pomiędzy przedsiębiorcami. Czyli zamiast 15 tys. euro limit gotówkowych transakcji spadnie do 15 tys zł. Wiele wątpliwości i nieścisłości. A co Państwo na ten temat sądzicie? Walka z szarą strefą czy kolejna

Ile można zyskać na wspólnym rozliczeniu z małżonkiem?

Wspólne opodatkowanie korzystne jest tylko w przypadku, gdy jeden z małżonków zarabia na tyle dużo, że jego przychody spowodowałyby wejście do podatku obliczanego według wyższej stawki (z 18% na 32%). Jeżeli małżonkowie – po odliczeniu wszelkich ulg odliczanych od dochodu uzyskują dochód (przychód po odjęciu kosztów) w wysokości 85.528 zł – wspólne rozliczenie będzie co

Kupiłeś pączki dla pracowników i kontrahentów? A fakturę wziąłeś ??

Zastanawiając się, czy wydatek na zakup pączków może być zaliczony w koszty uzyskania przychodów trzeba ustalić, czy ma on związek z przychodami uzyskiwanymi przez firmę.Możliwość zaliczenia wydatków na zakup pączków dla pracowników wiązać się może z zamierzonym celem pracodawcy, jakim jest integracja pracowników, poprawa atmosfery pracy i wzrost motywacji do wykonywania obowiązków służbowych. Takie działania

Kto rozliczy się jako osoba samotnie wychowująca dziecko?

Z opodatkowania skorzystać może rodzic lub opiekun będący panną, kawalerem, wdową, wdowcem, rozwódką, rozwodnikiem albo osobą, w stosunku do której orzeczono separację lub osobą pozostającą w związku małżeńskim, jeżeli jej małżonek został pozbawiony praw rodzicielskich lub odbywa karę pozbawienia wolności – ale wyłącznie jeżeli ten rodzic lub opiekun w roku podatkowym samotnie wychowuje dzieci. Powyższych