Kupiłeś pączki dla pracowników i kontrahentów? A fakturę wziąłeś ??

Zastanawiając się, czy wydatek na zakup pączków może być zaliczony w koszty uzyskania przychodów trzeba ustalić, czy ma on związek z przychodami uzyskiwanymi przez firmę.Możliwość zaliczenia wydatków na zakup pączków dla pracowników wiązać się może z zamierzonym celem pracodawcy, jakim jest integracja pracowników, poprawa atmosfery pracy i wzrost motywacji do wykonywania obowiązków służbowych. Takie działania

Kto rozliczy się jako osoba samotnie wychowująca dziecko?

Z opodatkowania skorzystać może rodzic lub opiekun będący panną, kawalerem, wdową, wdowcem, rozwódką, rozwodnikiem albo osobą, w stosunku do której orzeczono separację lub osobą pozostającą w związku małżeńskim, jeżeli jej małżonek został pozbawiony praw rodzicielskich lub odbywa karę pozbawienia wolności – ale wyłącznie jeżeli ten rodzic lub opiekun w roku podatkowym samotnie wychowuje dzieci. Powyższych

Minimalne wynagrodzenie w 2016 r.

Od 1 stycznia 2016 r. minimalne wynagrodzenie za pracę pracownika zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy wynosi 1850 zł (kwota brutto). Jest to o 100 zł więcej niż w roku ubiegłym. W tym momencie pracownik „na rękę” otrzyma więc w przybliżeniu 1355 zł. Wyjątkiem (tak jak w poprzednich latach) jest wynagrodzenia dla osób dopiero rozpoczynających pracę.

E-zwolnienia. Nowość od 2016 roku.

Od stycznia 2016 roku lekarze będą mogli wystawiać elektroniczne zwolnienia lekarskie, nazywane e-ZLA. W związku z tym powstał dla płatników składek (czyli przedsiębiorców) obowiązek założenia w ZUS tzw. profilu PUE (Platforma Usług elektronicznych). Obowiązek utworzenia profilu do końca 2015 roku ciąży na płatnikach zobowiązanych do przekazywania dokumentów ubezpieczeniowych w formie  elektronicznej (co do zasady rozliczających

E-zwolnienia: udogodnienia dla wszystkich.

Ogólnie rzeczy ujmując, e-zwolnienia lekarskie wyprą całkowicie ich papierową wersję dopiero od roku 2018 r. Jednakże kolejne grupy przedsiębiorców są stopniowo obligowane do korzystania ze zwolnień elektronicznych. Od stycznia 2016 roku obowiązek taki będą mieli przedsiębiorcy/przedsiębiorstwa (płatnicy), który co do zasady rozliczają składki za więcej niż 5 osób (można to szybko sprawdzić w deklaracji rozliczeniowej ZUS DRA).