Ile można zyskać na wspólnym rozliczeniu z małżonkiem?

Wspólne opodatkowanie korzystne jest tylko w przypadku, gdy jeden z małżonków zarabia na tyle dużo, że jego przychody spowodowałyby wejście do podatku obliczanego według wyższej stawki (z 18% na 32%). Jeżeli małżonkowie – po odliczeniu wszelkich ulg odliczanych od dochodu uzyskują dochód (przychód po odjęciu kosztów) w wysokości 85.528 zł – wspólne rozliczenie będzie co

Kupiłeś pączki dla pracowników i kontrahentów? A fakturę wziąłeś ??

Zastanawiając się, czy wydatek na zakup pączków może być zaliczony w koszty uzyskania przychodów trzeba ustalić, czy ma on związek z przychodami uzyskiwanymi przez firmę.Możliwość zaliczenia wydatków na zakup pączków dla pracowników wiązać się może z zamierzonym celem pracodawcy, jakim jest integracja pracowników, poprawa atmosfery pracy i wzrost motywacji do wykonywania obowiązków służbowych. Takie działania

Kto rozliczy się jako osoba samotnie wychowująca dziecko?

Z opodatkowania skorzystać może rodzic lub opiekun będący panną, kawalerem, wdową, wdowcem, rozwódką, rozwodnikiem albo osobą, w stosunku do której orzeczono separację lub osobą pozostającą w związku małżeńskim, jeżeli jej małżonek został pozbawiony praw rodzicielskich lub odbywa karę pozbawienia wolności – ale wyłącznie jeżeli ten rodzic lub opiekun w roku podatkowym samotnie wychowuje dzieci. Powyższych

Minimalne wynagrodzenie w 2016 r.

Od 1 stycznia 2016 r. minimalne wynagrodzenie za pracę pracownika zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy wynosi 1850 zł (kwota brutto). Jest to o 100 zł więcej niż w roku ubiegłym. W tym momencie pracownik „na rękę” otrzyma więc w przybliżeniu 1355 zł. Wyjątkiem (tak jak w poprzednich latach) jest wynagrodzenia dla osób dopiero rozpoczynających pracę.

E-zwolnienia. Nowość od 2016 roku.

Od stycznia 2016 roku lekarze będą mogli wystawiać elektroniczne zwolnienia lekarskie, nazywane e-ZLA. W związku z tym powstał dla płatników składek (czyli przedsiębiorców) obowiązek założenia w ZUS tzw. profilu PUE (Platforma Usług elektronicznych). Obowiązek utworzenia profilu do końca 2015 roku ciąży na płatnikach zobowiązanych do przekazywania dokumentów ubezpieczeniowych w formie  elektronicznej (co do zasady rozliczających