E-zwolnienia: udogodnienia dla wszystkich.

Ogólnie rzeczy ujmując, e-zwolnienia lekarskie wyprą całkowicie ich papierową wersję dopiero od roku 2018 r. Jednakże kolejne grupy przedsiębiorców są stopniowo obligowane do korzystania ze zwolnień elektronicznych. Od stycznia 2016 roku obowiązek taki będą mieli przedsiębiorcy/przedsiębiorstwa (płatnicy), który co do zasady rozliczają składki za więcej niż 5 osób (można to szybko sprawdzić w deklaracji rozliczeniowej ZUS DRA).

 

Celem wprowadzenia tego udogodnienia jest uszczelnienie systemu ubezpieczeń społecznych. ZUS otrzymuje narzędzie do kontroli zasadności korzystania ze zwolnień lekarskich, a więc zasadności wypłaty wynagrodzenia i zasiłku chorobowego. Istotne jest to w szczególności w przypadku zwolnień wystawianych na krótki czas (do 10 dni), gdzie możliwość weryfikacji przez ZUS była do tej pory niemalże zerowa.

 

Przepisy są korzystne dla pracodawców, gdyż nie będą już musieli uczestniczyć w przekazywaniu zwolnienia papierowego do ZUS. Dodatkowo informacja o każdym zwolnieniu będzie umieszczana niemalże natychmiast po wprowadzeniu go w system przez lekarza na indywidualnym koncie przedsiębiorcy w ZUS.
Na sprawniejszym przepływie informacji zyska nie tylko ZUS. Sprawniejsze kontrole, to zmniejszenie liczby ewentualnych nadużyć. Przedsiębiorcy mogą to pozytywnie odczuć, gdyż do 33 dni trwania zwolnienia lekarskiego wypłacają pracownikowi wynagrodzenie chorobowe z własnych środków.

 

Dla pracowników nowe przepisy oznaczają wygodę, gdyż nie trzeba będzie pamiętać wszystkich danych pracodawcy (dane wyświetlą się lekarzowi w systemie) oraz nie będzie obowiązku dostarczania zwolnień papierowych do pracodawcy.
Do tej pory pracownik miła na to 7 dni, a za przekroczenie terminu groziło obniżenie zasiłku chorobowego lub opiekuńczego.

infoProfit.pl