E-zwolnienia. Nowość od 2016 roku.

Od stycznia 2016 roku lekarze będą mogli wystawiać elektroniczne zwolnienia lekarskie, nazywane e-ZLA. W związku z tym powstał dla płatników składek (czyli przedsiębiorców) obowiązek założenia w ZUS tzw. profilu PUE (Platforma Usług elektronicznych). Obowiązek utworzenia profilu do końca 2015 roku ciąży na płatnikach zobowiązanych do przekazywania dokumentów ubezpieczeniowych w formie elektronicznej (co do zasady rozliczających