E-zwolnienia. Nowość od 2016 roku.

Od stycznia 2016 roku lekarze będą mogli wystawiać elektroniczne zwolnienia lekarskie, nazywane e-ZLA.
W związku z tym powstał dla płatników składek (czyli przedsiębiorców) obowiązek założenia w ZUS tzw. profilu PUE (Platforma Usług elektronicznych).
Obowiązek utworzenia profilu do końca 2015 roku ciąży na płatnikach zobowiązanych do przekazywania dokumentów ubezpieczeniowych w formie elektronicznej (co do zasady rozliczających składki za więcej niż 5 osób).

 

Schemat postępowania jest następujący:
1. rejestracja konta odbywa się poprzez stronę internetową www.pue.zus.pl
W skrócie: należy ” wyrazić zgodę…”, kliknąć ” ZAŁÓŻ PROFIL” a następnie wybrać (na zielonym polu trzecie od góry) „REJESTRUJ PROFIL – NIEZAUFANY” (oczywiście, jeśli nie posiadają Państwo certyfikatu kwalifikowanego ani profilu zaufanego ePUAP, o których w dalszej części).
W formularzu rejestracji jest do uzupełnienia 5 bloków, z czego HASŁO DO COT nie jest obowiązkowe. Ważne, aby podać prawdziwy/używany adres email bo na niego zostanie przysłane powiadomienie o prawidłowej rejestracji, konieczne jest również podanie numeru telefonu komórkowego. W ostatniej sekcji WERYFIKACJA formularz rozróżnia duże i małe litery – zaznaczamy to, gdyż w tym miejscu formularza przedsiębiorcy niepotrzebnie tracą nerwy 😉
Na końcu tego kroku otrzymają Państwo potwierdzenie założenia konta oraz wygenerowany zostanie unikalny identyfikator (login). W formularzu proszę podać prawdziwy/używany adres email, gdyż na niego zostanie przesłane potwierdzenie rejestracji.
Co ważne: profil zakładany jest zawsze dla osoby fizycznej.
Płatnik składek będący osobą prawną (np. spółka zoo) lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej (np. spółka jawna, partnerska, wspólnota mieszkaniowa) musi działać przez swoich przedstawicieli ustawowych lub statutowych, ewentualnie udzielić pełnomocnictwa osobie fizycznej, np. swojemu pracownikowi. W takim przypadku profil będzie miała tylko osoba fizyczna (pracownik), która równocześnie uzyska dostęp do roli płatnika składek.
2. Drugim etapem jest potwierdzenie tożsamości. Należy zgłosić się z dokumentem tożsamości do najbliższej jednostki ZUS. Na sali obsługi
należy pobrać numerek wybierając na terminalu „ePUAP” i oczekiwać wezwania.
Ważne, aby potwierdzenie tożsamości odbyło się w przeciągu 7 dni od daty rejestracji konta, inaczej konieczne będzie ponowne założenie konta.
Przy okazji wizyty w ZUS można też założyć profil zaufany ePUAP (Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej), do czego jak najbardziej zachęcamy.
Jeśli chcą Państwo wysłać wniosek lub dokument przez Internet, należy najpierw go podpisać podpisem elektronicznym (bezpłatnym profilem zaufanym ePUAP
albo podpisem weryfikowanym przy pomocy płatnego certyfikatu kwalifikowanego). Dlatego, aby móc korzystać ze wszystkich funkcjonalności PUE, należy posiadać profil zaufany ePUAP albo certyfikat kwalifikowany.
Jeśli posiadają Państwo podpis elektroniczny weryfikowany certyfikatem kwalifikowanym lub profil zaufany (podpis elektroniczny) ePUAP, można zarejestrować konto samemu bez wizyty w ZUS. Od razu po rejestracji uzyskuje się pełny dostęp do funkcjonalności PUE.
Poniżej zamieszczamy pomocne linki ze strony ZUS
Rejestracja krok po kroku
Najczęściej zadawane pytania
W razie pytań i problemów służymy pomocą.

infoProfit.pl