Minimalne wynagrodzenie w 2016 r.

Od 1 stycznia 2016 r. minimalne wynagrodzenie za pracę pracownika zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy wynosi 1850 zł (kwota brutto). Jest to o 100 zł więcej niż w roku ubiegłym. W tym momencie pracownik „na rękę” otrzyma więc w przybliżeniu 1355 zł. Wyjątkiem (tak jak w poprzednich latach) jest wynagrodzenia dla osób dopiero rozpoczynających pracę. W ich przypadku nie może ono być niższe niż 80% minimalnego wynagrodzenia, co oznacza 1480 zł brutto.

 

Warto o tym pamiętać, by podczas zatrudniania nowego pracownika lub zmiany warunków pracy lub płacy obecnych pracowników nie popełnić błędu. Przy pełnym wymiarze czasu pracy pensja poniżej minimalnej oznacza ciężkie naruszenia kodeksu pracy.

 

Z płacą minimalną wiąże się wiele innych wskaźników, dla których jest ona podstawą do wyliczeń. Wraz ze wzrostem płacy minimalnej w górę pójdą świadczenia dla pracowników takie jak np. dodatek za pracę w nocy czy wynagrodzenie za czas przestoju.

 

Negatywnie wzrost opisywane zmiany odbiorą początkujący przedsiębiorcy mający prawo do opłacania przez pierwsze 2 lata działalności tzw. małego ZUSu. Stawkę ubezpieczenia społecznego wynosi bowiem 30% wynagrodzenia minimalnego.

 

Od płacy minimalnej zależy również kwalifikacja czynów narażających Skarb Państwa na straty, czyli w praktyce chodzi o niepłacenie podatków. Jeśli wysokość tego zobowiązania nie przekracza 5-krotnej wysokości płacy minimalnej dochodzi do wykroczenia, gdy zaś przekracza 5-krotność – do przestępstwa skarbowego. Te drugie zagrożone są znacznie wyższym wymiarem grzywny, która również zależy od minimalnego wynagrodzenia.
Przy wykroczeniu najniższa wysokość kary w postaci grzywny to 1/10 płacy minimalnej, zaś najwyższa kara kwota równa 20-krotności minimalnego wynagrodzenia (37.000 zł).

 

Wykroczenia mogą być karane są również mandatem, którego wysokość może maksymalnie wynosić 2-krotność wynagrodzenia minimalnego.
Przy „grubszych” przewinieniach, czyli przestępstwach skarbowych karę zasądza sąd w postaci tzw. wielokrotności stawek dziennych. Stawka dzienna może zaś wynosić od 1/3 minimalnego wynagrodzenia po 400-krotności minimalnej stawki dziennej.

 

A wszystko za sprawą jednego rozporządzenia Rady Ministrów z 11.09.2015 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2016 r. (Dz.U. poz. 1385).

infoProfit.pl