15 tys. zł zamiast 15 tys. euro – planowany nowy limit płatności gotówkowej.

Przedsiębiorca, który nie zapłaci kontrahentowi z konta bankowego, nie zaliczy wydatku do kosztów?!? Polecamy zapoznanie się z planowanymi zmianami w zakresie płatności gotówkowej pomiędzy przedsiębiorcami. Czyli zamiast 15 tys. euro limit gotówkowych transakcji spadnie do 15 tys zł. Wiele wątpliwości i nieścisłości. A co Państwo na ten temat sądzicie? Walka z szarą strefą czy kolejna

Ile można zyskać na wspólnym rozliczeniu z małżonkiem?

Wspólne opodatkowanie korzystne jest tylko w przypadku, gdy jeden z małżonków zarabia na tyle dużo, że jego przychody spowodowałyby wejście do podatku obliczanego według wyższej stawki (z 18% na 32%). Jeżeli małżonkowie – po odliczeniu wszelkich ulg odliczanych od dochodu uzyskują dochód (przychód po odjęciu kosztów) w wysokości 85.528 zł – wspólne rozliczenie będzie co

Kupiłeś pączki dla pracowników i kontrahentów? A fakturę wziąłeś ??

Zastanawiając się, czy wydatek na zakup pączków może być zaliczony w koszty uzyskania przychodów trzeba ustalić, czy ma on związek z przychodami uzyskiwanymi przez firmę.Możliwość zaliczenia wydatków na zakup pączków dla pracowników wiązać się może z zamierzonym celem pracodawcy, jakim jest integracja pracowników, poprawa atmosfery pracy i wzrost motywacji do wykonywania obowiązków służbowych. Takie działania

Kto rozliczy się jako osoba samotnie wychowująca dziecko?

Z opodatkowania skorzystać może rodzic lub opiekun będący panną, kawalerem, wdową, wdowcem, rozwódką, rozwodnikiem albo osobą, w stosunku do której orzeczono separację lub osobą pozostającą w związku małżeńskim, jeżeli jej małżonek został pozbawiony praw rodzicielskich lub odbywa karę pozbawienia wolności – ale wyłącznie jeżeli ten rodzic lub opiekun w roku podatkowym samotnie wychowuje dzieci. Powyższych