Czynny Żal ratunkiem dla spóźnialskich.

Jak pisaliśmy w poprzednim poście, termin złożenia zeznania rocznego za 2015 rok minął o północy 2 maja 2016 r. Co jednak, jeśli nie dotrzymaliśmy terminu?

Ratuje nas w takim przypadku instytucja czynnego żalu, opisana w Kodeksie Karnym Skarbowym art. 16. § 1. :

„Nie podlega karze za przestępstwo skarbowe lub wykroczenie skarbowe sprawca, który po popełnieniu czynu zabronionego zawiadomił o tym organ powołany do ścigania, ujawniając istotne okoliczności tego czynu, w szczególności osoby współdziałające w jego popełnieniu.”

Skorzystanie z powyższego przepisu przydatne jest również przy spóźnieniach, czy pomyłkach w pozostałych deklaracjach składanych do skarbówki, gdzie podatnik w zależności od wagi czynu/przewinienia musi liczyć się z negatywnymi konsekwencjami takimi jak mandat skarbowy, grzywna, wyrok sądu, a także pozbawienie wolności.

Czynny żal jest niejako donosem na samego siebie. Podatnik składa zawiadomienie o popełnieniu czynu zabronionego w formie pisemnej osobiście lub za pośrednictwem poczty. Jeżeli urząd skarbowy uzna wyjaśnienia za nieskuteczne, podatnik niestety nie ma możliwości odwołania się od decyzji.

Czynny żal nie będzie skuteczny również, jeśli podatki zostanie wezwany przez organy podatkowe w związku z popełnionym czynem zabronionym, już prowadzone jest postępowanie kontrolne, oraz jeżeli zorganizował grupę bądź nakłaniał inną osobę do popełnienia przestępstwa skarbowego.

Co najważniejsze, podatnik jest zobowiązany do uiszczenia opłaty, która wynikała z niedostarczonej w terminie deklaracji, wraz z naliczonymi odsetkami. Czynny żal bowiem chroni przed ewentualnymi karami, nie zwalnia jednak z obowiązku regulowania powstałych odsetek.

Nie jest określony termin do kiedy podatnik może przyznać się do popełnieniu przestępstwa lub wykroczenia skarbowego. Ważne, aby uczynić to przed momentem, kiedy organy skarbowe powezmą taką wiedzę.

Wracając jednak do PIT’ów rocznych. Jeżeli spóźniłeś się ze złożeniem PITu, na złożenie czynnego żalu masz praktycznie 2-3 dni po upływie terminu. Zakładając, że mogłeś deklarację nadać za pośrednictwem Poczty Polskiej 2. maja, urząd skarbowy otrzyma ją najpóźniej po 3 dniach, czyli w tym roku do piątku 6. maja.

Nie ma urzędowego wzoru czynnego żalu. Jego przykładowe formy można bez trudu znaleźć w internecie. Pamiętać jednak należy o zawarciu w treści następujących informacji:
– adresata, czyli Naczelnika US
– nadawcy, czyli osoby składajacej czynny żal
– charakter popełnionego czyny
– opis, istotne okoliczoności
– podanie osób współpracujących, które miały związek z popełnionym czynem
– czy czyn został już naprawiony, a jeśli nie to kiedy to nastąpi (wpłacony podatek, odsetki, wysłana deklaracja itp.)
– czy zdarzenie miało charakter incydentalny, czy jest to „kolejny raz”.

Wszystkim spóźnialskim i roztargnionym życzmy przychylności Naczelnika urzędu skarbowego.

infoProfit.pl