Stowarzyszenia – 7 osób zamiast 15, 7 dni zamiast 30 – nowe przepisy.

Wedle przepisów, jakie weszły w życie 20 maja znacznie uproszczona została procedura zakładania stowarzyszeń oraz ułatwione zostało ich funkcjonowanie.

Do tej pory, aby założyć stowarzyszenie trzeba było zebrać się w grupę 15 osób, dzisiaj jest to tylko 7, zaś sąd będzie miał 7 dni na rozpatrzenie wniosku o wpis zamiast dotychczasowych 3 miesięcy.

Stowarzyszenia zwolnione zostały z opłat przy rejestracji oraz za zmiany dokonywane w KRS. Zezwolono również dokonanie wyboru władz stowarzyszenia przed jego rejestracją w sądzie.

Nowe przepisy zdjęły również obowiązek weryfikacji statutów nowo rejestrujących stowarzyszeń przez starostę, który dalej pozostaje organem nadzoru nad tą formą zrzeszania się. Obecnie sąd będzie sprawdzał poprawność dokumentów statutowych.

Co również warte jest zaznaczenia, nowelizacja nadała stowarzyszeniom zwykłym „ułomną osobowość prawną”, dzięki czemu będą one mogły kupować towary i usługi potrzebne do ich działalności. Umożliwiono też przekształcenie zwykłych stowarzyszeń w tzw. rejestrowe, które otrzymują pełną osobowość prawną (ten przepis zacznie obowiązywać od 1 stycznia 2017 r.).

Dzięki nowelizacji nowe stowarzyszenia zwykłe uzyskały możliwość ubiegania się o środki publiczne, korzystania z dotacji, uczestniczenia w konkursach ogłaszanych przez samorządy gminne. Środki finansowe stowarzyszenia mogą również pozyskiwać z darowizn, spadków, zapisów, dochodów z majątku stowarzyszenia oraz z tzw. ofiarności publicznej.

Przepisy dały dwa lata na dostosowanie się istniejącym stowarzyszeniom do nowych przepisów, w tym w szczególności do zaktualizowania statutów.