Od 1 września skończy się „syndrom pierwszej dniówki”

Z dniem 1 wrzeu015bnia wejdzie w u017cycie nowelizacja Kodeksu Pracy a wraz z niu0105 m.in. obowiu0105zek pisemnego zawarcia umowy o pracu0119 lub potwierdzenia na piu015bmie jej warunku00f3w przed podju0119ciem pracy. Ru00f3wnieu017c zmianie ulega termin, w jakim naleu017cy zapoznau0107 pracownika z regulaminem pracy. n W tym momencie umowu0119 o pracu0119 naleu017cy potwierdziu0107 pracownikowi w dniu jej