ZUS wysyła listy do przedsiębiorców – warto je przeczytać.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych zamierza wysłać listy do ponad 100 tysięcy osób, które prowadzą jednoosobową działalność gospodarczą, w których będzie informował o zaległościach z tytułu opłacanych składek na ubezpieczenia społeczne.
Jest to związane ze zmianami jakie wchodzą z dniem 1 stycznia 2018 roku, gdy bieżące wpłaty będą w pierwszej kolejności pokrywały zadłużenie w ZUS (czyli tak jak ma to miejsce w przypadku wpłat do US).

Jest to zmiana o tyle istotna, gdyż nieopłacenie w terminie wymaganej kwoty (nawet brak 1 grosza) na np. dobrowolne ubezpieczenie chorobowe będzie skutkowało utratą prawa do otrzymania zasiłku chorobowego. W takiej sytuacji przedsiębiorca zostaje automatycznie wyrejestrowany z tego tytułu i dopiero po ponownym zgłoszeniu będzie musiał opłacać terminowo składkę przez okres aż 90 dni, by móc ponownie uzyskać prawo do zasiłku chorobowego.

Akcję ZUS należy ocenić bardzo pozytywnie, gdyż wielu przedsiębiorców mogło nie śledzić wystarczająco uważnie zmian wysokości składek na przestrzeni ostatnich lat i mogą być nieświadomi zaległości wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Dodatkowo dobrą wiadomością jest to, że ZUS przewiduje możliwość spłaty zadłużenia na raty dla każdego dłużnika, który podpisze odpowiednią umowę z Zakładem przed 1 stycznia 2018 roku.

Przy tej okazji polecamy nasze usługi, gdzie przed każdą zmianą wymiaru składek nasi Klienci są uprzedzani i informowali o tym z należytym wyprzedzeniem.