Przedsiębiorcy-dłużnicy wobec ZUS drżyjcie (od 2018 roku)!

Już za niecałe 3 miesiące wielu przedsiębiorców może stracić zasiłki wypłacane przez ZUS.

Od stycznia 2018 roku wraz z przepisami dotyczącymi jednego rachunku, na który przedsiebiorcy będą przekazywać składki do ZUS zmienia się sposób rodziału dokonanych wpłat na poszczególne fundusze.
Obecnie to przedsiębiorca dokonując comiesięcznych przelewów na odpowiednie rachunki wskazuje, która kwota zostanie przypisana do którego funduszu. Od nowego roku o kolejności rozdziału środków wpłacanych na jedno konto składkowe będzie decydował ZUS. Co istotne, w pierwszej kolejności pieniądze będą pokrywały dawne długi, przez co wiele osób może stracić prawo do zasiłków.

W tym momencie jest wiele przypadków, gdy przedsiębiorca zalegający w Zakładzie nawet sporą kwotę pieniędzy opłacając bieżące zobowiązania, w tym na ubezpieczenie chorobowe w trzech kolejnych okresach, mógł nabyć prawo do zasiłku chorobowego. A więc będąc dłużnikiem ZUS, mógł otrzymywać pieniądze z Zakładu i to wszystko zgodnie z przepisami prawa.

Nowe przepisy mogą objąć nawet 1,5 mln przedsiębiorców. Łączna kwota zaległości w ZUS to ponad 30 mld zł, z czego ponad 20 mld to zaległości z tytułu składek emerytalno-rentowych.

Do 20 października br. Zakład Ubezpieczeń Społecznych ma przesłać do wszystkich dłużników listy z informacją o zmieniających się przepisach i konsekwencjach nieopłacenia zaległych składek.