Konkurs ZUS dla przedsiębiorców. Zatrudniasz do 9 osób – nawet 90% dofinansowania.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych w terminie od 16 lipca do 23 sierpnia będzie przyjmował wnioski konkursowe pracodawców na dofinansowanie projektów, których celem jest zmniejszenie zagrożenia wypadkami przy pracy lub chorobami zawodowymi oraz które zredukują niekorzystne oddziaływanie szkodliwych czynników w pracy. Lista obszarów, których dotyczy konkurs jest następująca: bezpieczeństwo instalacji technicznych, maszyn, urządzeń i miejsc pracy; urządzenia