Konkurs ZUS dla przedsiębiorców. Zatrudniasz do 9 osób – nawet 90% dofinansowania.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych w terminie od 16 lipca do 23 sierpnia będzie przyjmował wnioski konkursowe pracodawców na dofinansowanie projektów, których celem jest zmniejszenie zagrożenia wypadkami przy pracy lub chorobami zawodowymi oraz które zredukują niekorzystne oddziaływanie szkodliwych czynników w pracy.

Lista obszarów, których dotyczy konkurs jest następująca:

  • bezpieczeństwo instalacji technicznych, maszyn, urządzeń i miejsc pracy;
  • urządzenia chroniące przed hałasem i drganiami mechanicznymi oraz promieniowaniem elektromagnetycznym;
  • oświetlenie miejsc i stanowisk pracy oraz ochrona przed promieniowaniem optycznym;
  • ochrona przed energią elektryczną i elektrycznością statyczną;
  • urządzenia oczyszczające i uzdatniające powietrze, urządzenia mechanicznej wentylacji powietrza;
  • sprzęt i urządzenia służące poprawie bezpieczeństwa pracy na wysokości, w zagłębieniach i innych strefach pracy;
  • sprzęt i urządzenia służące ograniczeniu obciążenia układu mięśniowo- szkieletowego;
  • sprzęt i urządzenia służące poprawie bezpieczeństwa pracy w przypadku narażenia na czynniki chemiczne i szkodliwe czynniki biologiczne;
  • środki ochrony indywidualnej.

Łączna kwota do wydatkowania w 2018 roku to 50 mln zł.
Co istotne, przedsiębiorstwa zatrudniające do 9 osób mogą się starać nawet o 90% dofinansowanie szacowanej kwoty projektu.

Jednym z warunków uczestnictwa jest nie zaleganie z opłacaniem składek do ZUS oraz podatków.

Regulamin konkursu dostępny jest pod linkiem.