Od 1 Czerwca nowa kwota TAX FREE

Informacja skierowana jest głównie dla naszych ukraińskich oaz białoruskich kontrahentów i znajomych, ale polscy sprzedawcy powinni to wiedzieć. Jak informuje na swoich stronach Ministerstwo Finansów, od 1 czerwca zmieni się kwota minimalnej łącznej wartości zakupów, przy której podróżni spoza UE mogą żądać zwrotu podatku od towarów i usług (VAT) w systemie TAX FREE. Aby podróżny

Masz tytuł prawny do adresu podanego w CEIDG? Uważaj, bo Cię wykreślą.

Już za tydzień wchodzą zmiany przepisów dotyczących rejestracji przedsiębiorców w CEIDG. Od 19 maja 2016 r. koniecznym staje się obowiązek posiadania tytułu do nieruchomości przy rejestracji działalności. Dotyczy to również przedsiębiorców już zarejestrowanych w bazie. Innymi słowy, do adresów które widnieją w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej jako: – adres zamieszkania – adres

Ruszyły „Pierwsze kontrole” Państwowej Inspekcji Pracy. Sprawdź czy inspektorzy zawitają do Ciebie.

Zgodnie z zapowiedzią głównego inspektora pracy z marca br. Pańtwowa Inspekcja Pracy rozpoczęła cykl tak zwanych pierwszych kontroli. Inspektorzy planują odwiedzić przynajmniej 2600 zakładów pracy, które wcześniej nie były kontrolowane przez PIP. Kontroli poddane zostaną: – mikroprzedsiębiorstwa ( 1-9 pracowników), – małe zakłady (zatrudniających do 49 osób) – średnie (do 249 pracowników) Wedle zasad przeprowadzania

Czynny Żal ratunkiem dla spóźnialskich.

Jak pisaliśmy w poprzednim poście, termin złożenia zeznania rocznego za 2015 rok minął o północy 2 maja 2016 r. Co jednak, jeśli nie dotrzymaliśmy terminu? Ratuje nas w takim przypadku instytucja czynnego żalu, opisana w Kodeksie Karnym Skarbowym art. 16. § 1. : „Nie podlega karze za przestępstwo skarbowe lub wykroczenie skarbowe sprawca, który po

Dzisiaj ostatni moment na złożenie PIT za 2016 r.

Jeżeli rozliczasz się z Fiskusem składając PIT-36 lub PIT-37 dzisiaj mija ostatni dzień na złożenie zeznania za 2016 r. PIT-37 składają osoby, które w ciągu roku podatkowego były zatrudnione w oparciu o umowę o pracę, umowę-zlecenie czy umowę o dzieło (pełny katalog art. 45 ust. 1 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych). Deklarację wypełnia