Zmiany od 1 lipca 2016 r. Wyjaśniamy co to jest JPK i kogo będzie dotyczył.

Od 1 lipca 2016 roku nałożony został na przedsiębiorców obowiązek generowania i raportowania danych do służb podatkowych za pomocą tzw. Jednolitego Pliku Kontrolnego.

Generowane raporty mają obejmować 7 aspektów: księgi handlowe, wyciągi bankowe, magazyn, ewidencje VAT zakupu oraz sprzedaży, faktury VATowskie, KPIR, Ewidencję Przychodów.

Głównym celem wprowadzenia JPK jest znaczne zwiększenie efektywności kontroli skarbowych, co ma się bezpośrednio przełożyć na liczbę wykrywanych oszustw podatkowych, w szczególności dotyczących podatku VAT.

Koncepcja Jednolitego Pliku Kontrolnego została opracowana przez OECD pod nazwą SAF-T (Standard Audit File for Tax) już w 2005 r. Od tamtej pory elektroniczna kontrola podatkowa jest stale rozwijana i w funkcjonuje w wielu krajach Unii Europejskiej m.in. we Francji, Austrii, Portugalii, Estonii, Holandii, Słowenii.

Dzięki odpowiednio przygotowanej strukturze JPK pracownicy organów podatkowych będą w stanie już w kilka minut sprawdzić spójność i poprawność rozliczeń podatkowych czy poprawność okresu, w którym ujęto daną fakturę, a tzw. kontrole krzyżowe będą się teraz odbywały niemalże automatycznie.

Jak zaznaczył na konferenji prasowej Główny Inspektor Kontroli Skarbowej Wiesław Jasiński „efektem wprowadzenia Jednolitego Pliku Kontrolnego będzie skrócenie czasu kontroli, zmniejszenie jej uciążliwości oraz obniżenie kosztów. Działania te mają za zadanie zarówno ochronę systemów podatkowych, jak i zapewnienie warunków uczciwej konkurencji podmiotom działającym zgodnie z prawem”

W pierwszej kolejności (od 1.lipca br) zobligowani do wdrożenia JPK będą duzi przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy z 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 584 ze zm.), prowadzący księgi podatkowe przy użyciu programów komputerowych (m.in. zatruniający co najmniej 250 pracowników, z obrotem rocznym netto przekraczającym równowartość 50 milionów euro).

Zaś mali i średni przedsiębiorcy do 31.06.2018 roku dane w formacie Jednolitego Pliku Kontrolnego będą przekazywać fakultatywnie. Jednakże wedle przedstawianych założeń, urzędy skarbowe będą mogły zwrócić się do każdej firmy o udostępnienie JPK na potrzeby prowadzonych kontroli. Czas pokaże, jak to będzie wyglądało w praktyce.

Największa zmiana nastąpi więc od 1 lipca 2018 r., gdy wyżej opisanym obowiązkiem przekazywania danych zostaną objęci wszyscy przedsiębiorcy.

Po stronie przedsiębiorców pozostaje więc tylko zaktualizowanie programów komputerowych, a jeżeli nie będą one dostosowane do nowego prawa poszukać rozwiązań u innych dostawców.

infoProfit.pl