Dzisiaj ostatni moment na złożenie PIT za 2016 r.

Jeżeli rozliczasz się z Fiskusem składając PIT-36 lub PIT-37 dzisiaj mija ostatni dzień na złożenie zeznania za 2016 r.

PIT-37 składają osoby, które w ciągu roku podatkowego były zatrudnione w oparciu o umowę o pracę, umowę-zlecenie czy umowę o dzieło (pełny katalog art. 45 ust. 1 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych). Deklarację wypełnia się na podstawie otrzymanego od pracodawcy druku PIT-11.

Formularz PIT-36 przeznaczony jest nie tylko dla osób które prowadziły firmę, czy działy specjalne produkcji rolnej opodatkowane według skali, uzyskiwały przychody z najmu lub dzierżawy opodatkowane na zasadach ogólnych, odliczały straty z lat ubiegłych ale również dla osób zarabiających pracując za granicą, bądź które osiągnęły inne przychody, które należy opodatkować samodzielnie, czy też gdy zobligowani jesteśmy doliczyć do naszych dochodów dochody małoletnich dzieci.

Zeznania roczne PIT-36 lub PIT-37 (również te w wariancie opodatkowania podatkiem liniowym) należy złożyć do końca kwietnia.
Jednak w tym roku z uwagi na fakt, że ostatni dzień kwietnia wypada w sobotę, termin ten zostaje automatycznie przedłużony do poniedziałku, 2 maja 2016 roku.

Najlepiej skorzystać z możliwości złożenia deklaracji drogą elektroniczną, o czym przypomina w komunikacie Ministerstwo Finansów..
Można również wysłać deklarację za pośrednictwem poczty. Warto pamiętać, aby skorzystać z listu poleconego, którego data stempla będzie traktowana jak data wpłynięcia deklaracji do Urzędu Skarbowego. Warto jednak pamiętać, iż nie dotyczy to podatników wysyłających zeznania z zagranicy. W tym przypadku liczy się data wpłynięcia zeznania do urzędu.

A co jeżeli nie zdążymy dzisiaj? O tym w kolejnym wpisie.

infoProfit.pl